Allemansrätten i Sverige

Allemansrätten i Sverige

Sverige är ett fantastiskt land. Oavsett om man bor på ett flott hotellrum i Stockholm eller campar utomhus i tält finns det alltid möjlighet att besöka naturen på samma villkor. Allemansrätten är unik för Sverige och erbjuder alla möjligheten att vistas ute i skogen. Vem som helst får ge sig ut i skog och mark, plocka bär och svamp eller bara vandra och njuta av ett lugn.

Dock får man inte bete sig hur man vill när man vistas i skog och mark, utan det gäller att ta hänsyn till andra som vistas på samma ställe, djur- och växtlivet. Det är inte tillåtet att lämna skräp eller bryta av kvistar på friska träd. Vill man grilla korv får man inte göra det var som helst utan man måste välja en plats där det inte finns någon risk för att elden sprider sig.

Det är också fullt lagligt att sova en natt i tält ute i naturen, bara man lämnar platsen på samma sätt som man fann den. Med andra ord visa hänsyn till naturen och lämna den lika oberörd som man fann den.